VijfheerenlandenNet komt met 2 nieuwe providers.

Nieuwe providers:

Per  1 februari 2019 is de Stichting VijfheerenlandenNet er in geslaagd om 2 nieuwe providers voor de vraagbundeling aan te trekken.

Fiber nl, een landelijke opererende provider met 5 verschillende pakketten en 3 aanvullende pakketten en Hollands  Glas Internet Only van 1000/1000Mits.  Met deze uitbreiding is er een breder aanbod gekomen voor de inwoners, scholen en bedrijven van Vijfheerenlanden.

Financiering:

Het nieuwe coalitie van de gemeente Vijfheerenlanden heeft in haar wijsheid besloten wel het glasvezel initiatief te steunen, maar dat niet financieel te willen doen. Met de gemeente overleggen wij over de randvoorwaarden en voor de financiering zijn wij met verschillende partijen in gesprek. Dit zijn equity bedrijven, financiële instellingen en particulieren c.q. bedrijven uit Vijfheerenlanden. Onze planning is dat wij per 15 maart 2019 dit zover rond te hebben om de verdere aanpak voor de aanleg met partijen te bespreken. Onze businesscase gaat ervanuit dat er minimaal 45% van de adressen in Vijfheerenlanden gaat meedoen. Ons doel is om alle adressen in Vijfheerenlanden aan te leggen. Voor de adressen in het buitengebied vragen wij een éénmalige bijdrage voor de aanleg € 750.