Nieuws

VijfheerenlandenNet: de laatste ontwikkelingen

Geen steun voor VijfheerenlandenNet

3 April 2019 | Nieuws

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden is niet van plan om de stichting VijfheerenlandenNet een startbedrag van 150.000 euro te geven.

Dat schrijft het college in een brief aan de stichting. Het stichtingsbestuur beraadt zich nog op een reactie aan B&W, maar laat wel weten verbaasd te zijn door de brief van het college. Stichting VijfheerenlandenNet is een burgerinitiatief voor de aanleg van glasvezel in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

“Het is destijds begonnen in Everdingen en we zijn al een jaar of drie bezig. We hebben onze plannen steeds onder de aandacht van de gemeente gebracht, maar blijkbaar is dat niet goed gelukt”, zegt voorzitter Kid Schuijt. In totaal gaat het in Vijfheerenlanden om zo’n 20.000 aansluitingen. “Wij willen er daarvan zoveel mogelijk realiseren, voor een sluitende business case hebben we 45 procent van het aantal aansluitingen nodig. Volgens ons is dat moeiteloos haalbaar.”

De stichting heeft inmiddels te maken met de nodige uitgaven. “Het gaat onder meer om juridische kosten, accountantskosten en de promotie van ons initiatief. Daarnaast is er geld nodig om de vraagbundeling te starten en verdere stappen te kunnen zetten. Het gaat om aardige bedragen en om als burgerinitiatief nou alles zelf te betalen, is een beetje veel gevraagd”, vindt Schuijt. Vandaar dat de stichting het college van Vijfheerenlanden om een ruggensteuntje van 150.000 euro vroeg.

B&W voelen daar niets voor, blijkt uit de brief die het college eind maart stuurde. B&W stellen in de brief vast dat ze de aanvraag pas hadden willen overwegen als de stichting een solide business case zou hebben aangeleverd, waarin onder meer duidelijkheid werd verschaft over de stelling van VijfheerenlandenNet dat externe financiers bereid zijn om 20 miljoen euro te investeren in het project. “Helaas hebben wij geen business case mogen ontvangen die helderheid verschaft over de externe financiering”, aldus B&W die benadrukken dat de stichting ‘een en andermaal vergeefs is gevraagd die gegevens te leveren’. Ook schrijven B&W dat bij een financiering van 20 miljoen euro het toch ook mogelijk moet zijn 150.000 euro vrij te maken voor startactiviteiten. Bovendien heeft een commerciële partij inmiddels aangegeven glasvezel aan te gaan leggen in de buitengebieden en – na een vraagbundeling – ook in de kernen. “Op basis hiervan ziet de gemeente geen gronden om subsidie te verlenen ter ondersteuning van een vraagbundeling van bewoners voor hetzelfde doel.”

Kid Schuijt onthoudt zich voorlopig van commentaar op de brief en de daarin genoemde argumenten. “We zijn bezig met een antwoord aan college en raad en vinden het niet zo netjes om dan in de pers te reageren. Laat ik alleen zeggen dat de brief ons heeft bevreemd”, zegt Schuijt die wijst op de voordelen van het burgerinitiatief. “Het is een initiatief dat wordt opgebracht door de gemeenschap, maar waarvan de opbrengst ten goede komt aan diezelfde gemeenschap.

Bovendien wordt het netwerk eigendom van de deelnemers. Bij een particuliere partij verdwijnen de revenuen in de portemonnee van het bedrijf. Als ons initiatief slaagt, komt het bedrag van 150.000 euro weer terug bij de gemeente”, aldus Schuijt die hoopt college en gemeenteraad alsnog te kunnen overtuigen. “In het collegeprogramma voor deze periode staat dat de coalitie burgerinitiatieven belangrijk vindt en dat daar geld voor beschikbaar is. Waarom geldt dat niet voor ons initiatief?”

Als de financiële steun inderdaad uitblijft, beraadt het stichtingsbestuur zich op de situatie. “Dan gaan we de consequenties daarvan rustig bekijken.”

(Bron: Het Kontakt / André Bijl)