Nieuws

VijfheerenlandenNet: de laatste ontwikkelingen

VijfheerenlandenNet komt met twee nieuwe providers

4 April 2019 | Nieuws

Medio februari 2019 is de Stichting VijfheerenlandenNet er in geslaagd om twee nieuwe providers voor de vraagbundeling aan te trekken:

  • Fiber NL, een landelijk opererende provider met vijf verschillende pakketten en drie aanvullende pakketten;
  • Hollands Glas Internet Only van 1000/1000 Mbps.

Met deze uitbreiding is er een breder aanbod gekomen voor de inwoners, scholen en bedrijven van Vijfheerenlanden.

Financiering

De nieuwe coalitie van de gemeente Vijfheerenlanden heeft in haar wijsheid besloten wel het glasvezelinitiatief te steunen, maar dat niet financieel te willen doen. Met de gemeente overleggen wij over de randvoorwaarden en voor de financiering zijn wij met verschillende partijen in gesprek. Dit zijn equity bedrijven, financiële instellingen en particulieren c.q. bedrijven uit Vijfheerenlanden. Onze planning is dat wij medio april 2019 dit zo ver rond hebben om de verdere aanpak voor de aanleg met partijen te bespreken.

Onze business case gaat er van uit dat er minimaal 45% van de adressen in Vijfheerenlanden gaat meedoen. Ons doel is om alle adressen in Vijfheerenlanden aan te leggen. Voor de adressen in het buitengebied vragen wij een éénmalige bijdrage voor de aanleg van € 750.